სააქციო საზოგადოება«KLEVER»-ი, თანამედროვე, ევროპული სტანდარტების მქონე საწარმოა, რომელიც აწარმოებს და ბაზარს სთავაზობს მრავალი სახეობის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას. „კლევერის“ პროდუქცია მოიცავს: ჰედერებს მარცვეულის ამღები კომბაინებისთვის, მარცვეულის გადამამუშავებელ, კომუნალური დანიშნულების, მეცხოველეობის საკვების, შემასხურებელ და სხვადასხვა სახის მისაბმელ ტექნიკას. კომპანია „კლევერი“ შედის  რუსული სასოფლო-სამეურნეო გიგანტის, „როსტსელმაშის“ კომპანიების ჯგუფში და დღეისათვის უშვებს 50-ზე მეტი მისაბმელ და 100-ზე მეტი მოდიფიკაციის დასაკიდ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკას.

დღეს, „კლევერი“ ყიდის მისაბმელ და დასაკიდ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას რუსეთის ფედერაციის მთელ ტერიტორიაზე და მსოფლიოს 30-ზე მეტ ქვეყანაში. „კლევერის“ სადილერო ქსელი აერთიანებს 100-ზე მეტ პარტნიორს რუსეთსა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში.