ჯი-თი გრუპიშპს ”ჯი-თი გრუპი, საქართველოში რეგისტრირებული ჰოლდინგური ტიპის მრავალპროფილიანი კერძო კომპანიაა, სხვადასხვა სახის სავაჭრო და მომსახურების ოპერაციებით. ”ჯი-თი გრუპის” ძირითადი ბიზნესი მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: სატვირთო მანქანებისა და მინი-ვენების,  ტრაქტორების და სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, სამშენებლო და მუნიციპალური ტექნიკის იმპორტი და სასერვისო მომსახურება, მაღალი ხარისხის ძრავის ზეთები და საცხებ-საპოხი მასალების იმპორტი და დისტრიბუცია .